mediální a reklamní právo

Reklamní právo

Zajistíme Vám komplexní právní služby v oblasti reklamního práva. Poskytneme Vám konzultaci připravovaných reklamních kampaní (tabákové výrobky, alkohol, léky, potravinové doplňky, zdravotnické prostředky či běžné výrobky a služby). Vytvoříme či zrevidujeme dokumenty upravující závazkové vztahy mezi reklamními agenturami a klienty. Prověříme Vaše reklamní kampaně, vizuály, POS materiály a další reklamní předměty z hlediska souladu s platnými právními předpisy a doporučíme jejich případné úpravy. Zastoupíme Vás před kontrolními orgány (živnostenské úřady, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Úřad pro ochranu osobních údajů). Vypracujeme pro Vás žalobu a zastoupíme Vás u soudu v případě soudního sporu. Poskytneme Vám informace o právních novinkách v oboru reklamního práva.

Spotřebitelské soutěže

Poskytneme Vám předběžnou konzultaci jednotlivých mechanik spotřebitelských soutěží. Jsme připraveni zrevidovat předložená pravidla soutěže nebo dle Vašich konkrétních požadavků pravidla vytvořit. Vypracujeme právní posudek ke konkrétní spotřebitelské soutěži. V případě legálních spotřebitelských loterií pro Vás sestavíme oznámení o konání spotřebitelské loterie. Můžeme Vás zastoupit při jednáních před kontrolními orgány, zejména pak před finančními úřady a vysvětlíme jim bezproblémovost Vámi plánované spotřebitelské soutěže.

Mediální právo

Nabízíme Vám poradenství týkající se smluvních vztahů s médii, zejména pak s televizemi či rádii. Poskytneme Vám konzultaci v oblasti reklamy a sponzoringu v médiích, poradíme s umístěním produktu v rámci vysílání (product placement). Při jednáních s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání Vás rádi zastoupíme, stejně tak před dalšími kompetentními orgány či soudy. Budete informováni o důležitých změnách na poli mediálního práva

Naše kancelář poskytuje též služby on-line, a tak do sídla kanceláře vůbec nemusíte…

Leave a comment

Captcha AKSN.CZ *

Scroll to top