obchodní právo

Smluvní vztahy

Zpracujeme pro Vás kvalitní neprůstřelné smlouvy mezi podnikatelskými subjekty. Nastavíme v nich na míru smluvní spolupráci. Budeme Vám k ruce při revizích smluv, navržených druhou smluvní stranou. Pomůžeme Vám v rámci jednání o obsahu jednotlivých smluv.

Zakládání a změna společností

Jsme připraveni poskytnout Vám úplný právní servis při zakládání, změnách, jakož i zrušení obchodních společností. Zajistíme Vám vše od vypracování zakládacích listin až po zápis do živnostenského a obchodního rejstříku. Budeme Vám nápomocni v průběhu života společnosti v oblasti nejen práva společností (valné hromady, uzavírání manažerských smluv), ale i práva obchodního (příprava a revize obchodních smluv, zastupování ve sporné agendě) či práva pracovního. Poradíme Vám, jak nejefektivněji podnikání ukončit a v těchto případech Vás i zastoupíme.

Právní audit

Zpracujeme pro Vás kvalitní zprávu o auditu, která bude výsledkem zkoumání veškerých okruhů právní problematiky dle Vašeho zadání. S pomocí standardních auditorských postupů prověříme právně významné skutečnosti a ve zprávě shrneme zjištěné nedostatky a doporučíme Vám řešení ke sjednání nápravy.

Due diligence

Tuzemským i zahraničním investorům poskytneme komplexní zprávu, která bude užitečným podkladem při investičním rozhodování. Analyzujeme postavení společnosti ve vztahu k třetím osobám a zhodnotíme stav předložených smluv, a to zejména s ohledem na rizika, nestandardní závazky či jejich platnost.

Ochrana hospodářské soutěže

Při jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Vás zastoupíme v souvislosti nejen s fúzemi a akvizicemi, ale i ve správních řízeních. Rovněž jsme připraveni Vám být nápomocni v oblasti kartelového práva, zneužívání dominantního postavení či v nekalousoutěžní problematice.

Naše kancelář poskytuje též služby on-line, a tak do sídla kanceláře vůbec nemusíte…

Leave a comment

Captcha AKSN.CZ *

Scroll to top